TSA→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:45 BR192 NH5826 A330-300 Daily
08:45 JL96 CI9220 B767-300ER Daily
09:00 CI200 JL5042 A330-300 Daily
13:30 NH852 BR2176 B787-8
B787-9
Daily
14:20 JL98 CI9222 B767-300ER Daily
16:00 BR190 NH5824 A330-300 Daily
16:45 NH854 BR2178 B787-8
B787-9
Daily
18:15 CI222 JL5044 A330-300 Daily

 

KHH→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
17:35 CI132   B737-800 Till 4/27: Tu Fr
Eff. 6/1: Tu Fr
17:35 AE280   ERJ-190 4/30~5/28: We Sa

 

KHH→KMJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:45 CI198   B737-800 Eff. 6/3: Tu Fr Su
13:00 Till 5/31: Tu Su
14:40 Till 5/27: Fr

 

KHH→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:30 BR120 NH5844 A321-200 Mo We Th Sa Su

 

KHH→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 CI166   A330-300
B737-800
Daily
07:05 BR182 NH5840 A321-200 Daily
08:00 BR148 NH5850 A321-200 Mo Th
11:30 TZ288   B787-8
B787-9
Tu Th Sa
12:00 IT284   A320-200  
14:00 MM36   A320-200 Daily
15:55 CI176   A330-300
B737-800
Till 4/28: Mo Tu Th Fr Su

 

KHH→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:50 JW120   A320-200 Daily
07:00 BR108 AC6547
NH5832
A321-200 Daily
09:05 JL812 AA8460 B767-300ER Eff. 5/1: Daily
09:25 Till 4/30: Daily
09:30 CI102 DL7729 B737-800 Daily
12:00 IT280   A320-200 Mo Tu Th Fr
16:40 JW124   A320-200 4/29~5/8: Daily
7/1~9/1: Daily
9/10~9/13: Daily

 

KHH→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:00 CI134   A330-300 Tu We Fr Sa Su

 

TNN→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:55 CI192   B737-800 We Sa

 

RMQ→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:40 AE282   ERJ-190 We Sa

 

RMQ→OIT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:40 AE7354   B737-800 9/1
ERJ-190 Eff. 9/4: Th Su

 

TPE→ISG
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
11:40 CI124   B737-800 We Sa

 

TPE→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:10 JW180   A320-200 Eff. 9/15: Daily
06:45 BR112 NH5836 A330-300 Till 4/14: Daily
A321-200 4/15~6/30: Daily
Eff. 9/1: Daily
A330-200 7/1~8/31: Daily
06:50 IT230   A320-200 Mo Tu Th Fr Su
07:15 GE682   A320-200
A321-100
A321-200
Till 4/4: Mo Tu We Fr Sa
Eff. 4/6: Daily
08:10 CI120 DL7749 A330-300
B737-800
B747-400
Daily
09:30 MM922    A320-200 Daily
12:30 ZV228   A320-200
A321-200
7/1~9/30: Mo We Fr
16:25 BR186 NH5810
SQ5814
A321-200 Till 5/8: Fr Su
Eff. 5/10: Daily
17:10 CI122 KL4980 A330-300
B737-800
B747-400
Daily
18:00 MM928   A320-200 Sa
18:55 Mo Tu We Th Fr Su

 

TPE→KOJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:15 CI118   B737-800 Tu Th Fr Su

 

TPE→KMI
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:25 CI114   B737-800 Mo We Sa

 

TPE→KMJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
05:50 FE168   MD82
MD83
Eff. 7/7: Tu Th Su

 

TPE→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:40 IT240   A320-200 Daily
06:50 CI110 KL4988 A330-300
A340-300
B737-800
B747-400
Daily
08:10 BR106 NH5802 A330-200
A330-300
B777-300ER
Daily
13:55 FE172   MD82
MD83
Eff. 7/13: We
14:05 Eff. 7/8: Mo Fr
14:50 ZV212   A320-200
A321-200
Till 6/18: Daily
6/20~9/30: Daily
16:45 CI116   A330-300
A340-300
B737-800
B747-400
Daily
17:45 CX510 JL7058 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily

 

TPE→HIJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:20 CI126   B737-800 Tu Sa
16:55 CI112   B737-800 Daily

 

TPE→OKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:30 IT214   A320-200 Eff. 7/14: Mo Th Su

 

TPE→TAK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 CI278   B737-800 Till 4/29: Mo Fr
Eff. 5/6: Mo Fr
A330-300 5/2
14:30 CI178   B737-800 Tu Th Sa Su

 

TPE→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
02:05 GK50   A320-200 Till 7/18: Daily
7/20~7/31: Mo We Fr Sa Su
8/3~8/10: We Fr Sa Su
8/12~8/19: Daily
8/24~8/31: Mo We Fr Sa Su
Eff. 9/2: Daily
05:00 EF166   MD82
MD83
Eff. 7/9: Sa
05:20 CI190   A330-300 Till 4/3: Daily
4/5~5/3: Daily
5/5~8/11: Daily
8/13
8/14
Eff. 8/16: Daily
05:45 EF166   MD82
MD83
Eff. 7/8: Mo Tu We Fr Su
06:25 Eff. 7/7: Th
06:30 BR178 NH5834 A330-200 Till 4/7: Daily
4/9~5/3: Mo Tu We Th Sa Su
Eff. 5/5: Mo Tu Th Su
A321-200 Eff. 4/8: Fr
06:55 3K723   A320-200 Till 4/10: Mo We Th Sa Su
4/13~5/1: We Th Sa Su
5/2~5/8: Mo We Th Sa Su
5/11~7/3: We Th Sa Su
7/4~8/7: Mo We Th Sa Su
Eff. 8/10: We Th Sa Su
07:40 ZV208   A320-200
A321-200
Till 9/30: Daily
08:20 CI156   A330-300
B747-400
B777-300ER
Daily
08:30 BR132 NH5812 B777-300ER Daily
08:30 GE602   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Daily
08:40 JL814   B737-800 Daily
09:15 MM22    A320-200 Mo We Th Fr Su
09:30 Sa
09:40 IT210   A320-200 Daily
10:10 CI152   A330-300 Till 4/20: Daily
10:10 MM22   A320-200 Eff. 7/5: Tu
10:10 PR896   A321-200 Eff. 6/25: We Sa
10:20 MM22   A320-200 Till 6/28: Tu
10:20 PR896   A321-200 Eff. 6/26: Mo Tu Th Fr Su
11:05 MM24   A320-200 Daily
11:40 IT212   A320-200 Daily
12:15 JL816   B787-8 Daily
12:40 3K721  QF4224 A321-200 Till 5/21: Daily
Eff. 5/23: Daily
13:35 BR130 NH5828 A330-300 Till 4/14: Daily
A321-200 Eff. 4/15: Daily
14:20 CI172   A330-300
B747-400
Daily
16:10 CX564 JL7054 A330-300
A340-300
B747-400
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
16:30 GE604   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Daily
17:10 CI158   A330-300 Daily
17:30 BR180 NH5842 A321-200 Till 4/6: Mo Tu We Fr Su
Eff. 7/1: Mo Tu We Fr Su
18:15 Till 4/9: Th Su
Eff. 7/2: Th Su
18:30 MM28   A320-200 Daily
21:50 JW178   A320-200 4/27~9/13: Daily
22:35 Eff. 9/14: Daily

 

TPE→NGO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
01:45 GK92   A320-200 Till 7/19: Daily
7/21
7/23~8/4: Mo Tu Th Fr Sa Su
8/6~8/15: Mo Th Sa Su
8/16~8/22: Mo Tu We
Eff. 8/24: Daily
06:05 ZV202   A320-200
A321-200
Till 6/18: Daily
6/20~9/30: Daily
06:20 IT206   A320-200 Till 4/12: Daily
Eff. 4/14: Daily
07:30 CI154   B737-800 Tu Th Sa Su
11:45 CX530 JL7034 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
15:45 JL822   B737-800 Daily
17:05 CI150   A330-300 Daily

 

TPE→KMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:10 BR1126   A321-200 4/15~5/31: Daily
14:45 BR158 NH5820 A321-200 Till 4/13: Mo We Fr Sa
4/17~4/28: Th Su
5/1~6/1: Daily
6/3~10/8: Mo Tu We Fr Sa
Eff. 10/10: Daily
A330-300 4/15~4/30: Mo We Fr Sa

 

TPE→TOY
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:45 CI170   B737-800 Mo Th Fr Sa
08:05 4/16~5/28: We Sa

 

TPE→FSZ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:30 CI168   B737-800 Tu Th Fr Su

 

TPE→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
00:30 MM1026   A320-200 3/27
20:45 MM1028   A320-200 Daily
22:00 ZV252   A320-200
A321-200
Till 8/31: Mo We Fr
9/9~9/16: We Fr
23:10 IT216   A320-200 Mo Th Fr Su

 

TPE→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
01:50 JW100   A320-200 Daily
01:55 GK12   A320-200 Till 8/1: Daily
8/3~8/6: Daily
8/8~8/27: Daily
8/29
8/30
Eff. 9/1: Daily
01:55 CI108   A330-300 6/15~7/6: Daily
7/8~7/13: Mo We Fr Sa Su
7/16~7/18: Daily
04:05 Till 4/30: Daily
5/2
5/3
5/5~6/14: Daily
06:30 IT200   A320-200 Daily
06:40 TZ202   B787-9 Daily
07:15 JW102   A320-200 Mo We Sa Su
07:25 Th Fr
07:30 Tu
08:10 GE606   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till 8/30: Daily
9/14~9/19: Mo We Th Su
08:45 NH824 BR2180
UA7944
B767-300ER Daily
08:50 BR198 AC6543
NH5808
A330-300 Till 4/3: Daily
4/5~4/17: Tu We Th Fr Sa Su
4/19~9/27: Daily
9/29
9/30
Eff. 10/2: Daily
B777-300ER 4/4~4/18: Mo
9/28
10/1
08:55 CI100   A330-300
A340-300
B747-400
Daily
09:40 DL166   B767-300ER Daily
10:00 JL802 AA8424 B767-300ER Till 7/1: Daily
B787-8 Eff. 7/2: Daily
12:45 JW104   A320-200 Su
12:50 Mo Tu We Th Fr Sa
12:50 JL804 MH9124 B737-800 Daily
12:55 CX450 JL7044 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
14:40 CI18   A330-300 Daily
14:50 IT202   A320-200 Daily
15:20 BR196 NH5806 A321-200 Daily
15:30 GE608   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till 6/30: Daily
7/2~7/8: Mo Tu Fr Sa Su
7/10~7/16: Mo Tu Th Sa Su
7/18~7/22: Mo We Th Fr
7/24~7/30: Mo Tu Th Sa Su
8/1~8/5: Mo We Th Fr
8/7~8/13: Mo Tu Th Sa Su
8/15~8/19: Mo We Th Fr
8/21~8/25: Mo Tu Th Su
8/27~8/29: Mo Th
Eff. 8/31: Daily
16:10 CI106   A330-300 Daily
16:35 JW108   A320-200 Till 4/28: Mo Tu Th
Eff. 5/9: Mo Tu Th
17:00 Till 4/27: We Sa
Eff. 5/14: Sa
17:30 Eff. 5/11: We
17:50 Till 4/22: Fr
18:00 Till 4/24: Su
Eff. 5/15: Su
18:10 Eff. 5/13: Fr

 

TPE→IBR
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 ZV240   A320-200
A321-200
Till 8/30: Tu Th Sa Su
9/11~9/18: Th Sa Su

 

TPE→SDJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:00 GE610   A320-200 Eff. 10/6: Mo Th
14:15 IT254   A320-200 Eff. 6/29: Tu We Fr Sa
14:40 BR118 NH5818 A321-200 Till 4/14: Th Su
Eff. 5/1: Th Su
A330-300 4/17~4/28: Th Su

 

TPE→HKD
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
05:25 IT236   A320-200 Eff. 8/12: Mo Tu We Fr Su
06:00 GE672   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till 5/12: Th
Eff. 6/16: Th
07:15 Till 5/11: We
5/15~6/13: Mo We Su
Eff. 6/15: We
09:50 BR138 NH5814 A321-200 Daily

 

TPE→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:05 BR166 NH5838 A321-200 We
06:20 Su
06:55 Mo Tu Th Fr Sa
07:40 GE670   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till 5/17: Mo Tu Fr
5/19~6/14: Mo Tu Th Fr Sa
Eff. 6/17: Mo Tu Fr
08:40 CI130   B747-400 Daily
09:30 GE670   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
5/15~6/12: Su
10:10 BR116 NH5816 A321-200 Till 4/30: Daily
A330-300 5/1~10/9: Daily
B747-400 Eff. 10/10: Daily
11:00 TZ216   B787-8 Eff. 10/1: Tu Th Sa
13:00 GE670   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
5/18~6/8: We
13:05 CI194   A330-300

4/21~6/14: Daily
6/16~6/18: Daily
6/20~7/31: Daily

       

TPE→AKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:15 GE674   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till. 4/3: Tu Th Fr Sa
4/9~5/14: Sa Su
5/17~6/14: Tu Th Fr Sa
Eff. 6/18: Sa Su
10:10 BR136 NH5822 A321-200 8/2~8/30: Tu Fr


註1:JL7034、JL7044、JL7054、JL7058與CX共掛班號航段
   為HKG-NGO/NRT/KIX/FUK,TPE-NGO/NRT/KIX/FUK航段未共掛。
註2:FE(遠東航空)已暫時移除開航TPE-KMJ、TPE-FUK、TPE-KIX之班表。

創作者介紹

NISHI-AKASHIからの旅立ち

Nishi-Akashi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()