JA606A

TSA→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 BR192 NH5826 A330-300 Daily
09:00 CI220 JL5042 A330-300 Daily
09:45 JL96 CI9220 B767-300ER Daily
13:30 NH1186 BR2176 B787-8 Daily
15:30 JL98 CI9222 B767-300ER Till 1/31: Daily
B787-8 Eff. 2/1: Daily
16:00 BR190 NH5824 A330-300 Daily
16:50 NH1188 BR2178 B767-300ER Daily
18:15 CI222 JL5044 A330-300 Daily

 

KHH→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:45 CI166   A330-300 Till 11/24: We Fr Su
07:30 B737-800 Till 11/23: Tu Sa
Eff. 11/26: Tu We Fr Sa Su
14:55 MM36   A320-200 Eff. 1/18: Daily

 

KHH→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 BR108 NH5832 A321-200 Eff. 12/11: Daily
08:00 CI102   B737-800 Mo Th
08:50 JL812 AA8460 B767-300ER Daily

 

RMQ→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:30 AE282   ERJ-190 We Sa

 

RMQ→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
12:40 AE286   ERJ-190 Eff. 11/27: Tu We Fr Sa Su

 

TPE→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:15 GE682   A320-200
A321-100
Till 11/13: Daily
Eff. 11/14: Mo Th Su
08:35 CI120 DL7749 A330-300
A340-300
B737-800
Daily
10:35 MM922   A320-200 Mo Tu Th Fr Su
11:00 GE682   A320-200
A321-100
Eff. 11/15: Tu We Fr Sa
16:30 MM928   A320-200 Eff. 1/11: We Sa
17:25 CI122 KL4980 A330-300
A340-300
B737-800
Mo Th Fr Su

 

TPE→KOJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00
08:30
08:40
CI118   B737-800 Tu Th Fr Su

 

TPE→KMI
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:50 CI114   B737-800 We Sa

 

TPE→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:10 BR2106 NH5802 A330-200
A330-300
Daily
12:50
13:50
CI116   A330-300
A340-300
B737-800
Daily
17:35 CI110 KL4988 A330-300 Daily
17:50 CX510 JL7058 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily

 

TPE→HIJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
16:55
17:15
CI112   B737-800 Daily

 

TPE→OKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:50 BR152 NH5810 MD90-30 Till 11/30: We Sa

 

TPE→TAK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:00 CI178   B737-800 Th Sa

 

TPE→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 3K723   A320-200 Daily
08:00 CI20   B747-400 Mo Th Sa
08:30 BR2132 NH5812 A330-200
B777-300ER
Daily
08:30 CI156   A330-300 Daily
08:40 JL814   B737-800 Daily
08:55 GE602   A330-300 Daily
10:35 MM24   A320-200 We Sa
11:30 BR130 NH5828 A321-200
MD90-30
Th Sa
11:35 MM24   A320-200 Th Th Fr
12:05 JL816   B767-300ER Daily
12:30 BR130 NH5828 A321-200 Mo Tu We Fr Su
12:45 3K721 QF4224 A320-200 Daily
14:00 MM24   A320-200 Mo Su
14:20 CI172   A330-300
A340-300
B737-800
Daily
15:55 CX564 JL7054 A330-300
A340-300
B747-400
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
17:20 CI158   A330-300 Tu Th Sa
17:25 Mo We Fr Su
18:50 MM28   A320-200 Daily

 

TPE→NGO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:15 CI154   B737-800 Tu Th Sa Su
12:00 CX530 JL7034 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
15:45 JL822   B737-800 Daily
17:15 CI150   A330-300 Daily

 

TPE→KMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:45 BR158 NH5820 A330-200 Till 11/15: Mo Fr
MD90-30 Till 11/14: Tu We Th Sa Su
Eff. 11/16: Daily

 

TPE→TOY
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:55 CI170   B737-800 Mo Fr

 

TPE→FSZ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:20 CI168   B737-800 Fr
14:35 Tu Th Su

 

TPE→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
03:00 JW106   A320-200 Eff. 1/30: Daily
06:50 TZ202 SQ7762 B777-200ER Till 11/5: Daily
11/7~11/26: Mo Tu Th Fr Sa Su
Eff. 11/28: Daily
08:10 GE606   A320-200 Daily
08:50 BR2198 NH5808 A330-200
B777-300ER
Daily
09:15 NH1084 BR2180
UA9684
B767-300ER Daily
09:35 CI100   A330-300 Daily 
09:40 DL276   A330-200
A330-300
B747-400
B757-200
B767-300ER
B777-200ER
B777-200LR
Daily
10:00 JL802 AA8424 B737-800 Daily
12:50 CX450 JL7044 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
13:20 JL804 MH9794 B737-800 Daily
14:30 CI18   B747-400 Daily
15:00 BR196 NH5806 A321-200 Daily
16:50 CI106   A330-300 Daily
17:50 JW104   A320-200 Eff. 12/20: Daily

 

TPE→KIJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:55 BR162 NH5830 MD90-30 Eff. 12/4: We Sa

 

TPE→SDJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:15 BR118 NH5818 A330-200 Till 11/24: Th Su
A321-200 Eff. 11/28: Th Su

 

TPE→HKD
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 GE672   A330-300 Mo We Su
11:05 BR138 NH5814 A330-200 Mo We Fr Su

 

TPE→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:05 GE670   A330-300 Tu Sa
08:35 CI130   B747-400 Daily
09:30 BR116 NH5816 A330-200
A330-300
B777-300ER
Daily

 

TPE→AKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:45 GE674   A330-300 Th
10:05 BR136 NH5822 A330-200 Tu Th Sa

 

TPE→KUH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:55 GE676   A330-300 Fr


註1:JL7034、JL7044、JL7054、JL7058與CX共掛班號航段
  為HKG-NGO/NRT/KIX/FUK,TPE-NGO/NRT/KIX/FUK航段未共掛。
註2:CI112、CI118出發時間依日期而異。

創作者介紹
創作者 Nishi-Akashi 的頭像
Nishi-Akashi

NISHI-AKASHIからの旅立ち

Nishi-Akashi 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
 • Hikouki
 • 感謝分享
  華航的KHH-NRT怎麼會變成一週兩班的慘狀了啊
  看來客源要被長榮給接收了

  近年來KIX真的很夯
  什麼時候票價才會正常一點呢XDD
 • 的確是。
  CI從當初風光開航的每週三班A330-300,
  大概在去年的這個時候就只剩下每週兩班B737-800了……

  Nishi-Akashi 於 2013/12/05 23:15 回覆