TSA→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:45 BR192 NH5826 A330-300 Daily
08:45 JL96 CI9220 B767-300ER Daily
09:00 CI220 JL5042 A330-300 Daily
13:30 NH1186 BR2176 B767-300ER Till 5/31: Daily
B787-8 Eff. 6/1: Daily
15:30 JL98 CI9222 B767-300ER Daily
16:00 BR190 NH5824 A330-300 Daily
16:45 NH1188 BR2178 B767-300ER Daily
18:05 CI222 JL5044 A330-300 Daily

 

KHH→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:35 CI166  B737-800 Eff. 7/3: Tu We Fr Sa Su
12:30 A330-300 Till 6/29: We Sa

 

KHH→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 CI102  B737-800 Eff. 7/1: Mo Th
09:00 JL812 AA5856 B767-300
B767-300ER
Daily
14:20 CI102  B737-800 Till 6/30: Th Su

 

RMQ→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:30 AE282  ERJ-190 Till 6/1: We Sa
Eff. 6/4: Tu We Fr Sa
09:30 AE2282   ERJ-190 6/23~8/25: Su
14:50 AE2282   ERJ-190 6/20~8/29: Th

 

TPE→ISG
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:00 GE686   A320-200 Eff. 5/23: Th Su
13:25 AE7334  ERJ-190 4/3~4/7: We Su
5/15~9/4: We Sa

 

TPE→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:15 CI120 DL7749 A330-300
A340-300
B737-800
Daily
09:35 MM922   A320-200 Eff. 9/20: Daily
11:15 GE682  A320-200
A321-100
Daily
17:25 CI122 KL4980 A330-300
A340-300
B737-800
Till 4/3: Daily
Eff. 4/5: Daily
18:10 A330-300 4/4

 

TPE→KOJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00
08:15
09:25
CI118  B737-800 Tu Th Fr Su

 

TPE→KMI
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:00 CI114  B737-800 We Sa

 

TPE→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:10 BR2106 NH5802 A330-200 Till 4/12: Daily
A330-300 Eff. 4/13: Daily
13:55 CI116  A330-300 4/2~4/8: Daily
4/9~5/4: Tu We Fr Sa
B737-800 Eff. 5/7: Daily
17:25 CI110 KL4988 A330-300 Till 4/6: Daily
4/8~5/5: Daily
Eff. 5/7: Daily
B747-400 5/6
17:35 CX510 JL7058 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
18:10 CI110 KL4988 A330-300 4/7

 

TPE→HIJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
16:55 CI112  B737-800 Daily

 

TPE→OKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:15 BR152 NH5810 MD90-30 We Sa

 

TPE→TAK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:15 CI178  B737-800 Th Sa

 

TPE→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:40 BR130 NH5828  A330-200 Eff. 7/1: Daily
06:55 3K723  A320-200 Daily
08:00 CI20  B747-400 Till 4/20: Mo Th Sa
Eff. 4/25: Mo Th Sa
08:10 GE602  A330-300 Daily
08:30 BR2132 NH5812 B777-300ER Till 6/28: Daily
A330-200 Eff. 6/29: Daily
08:30 CI156  A330-300
B747-400
Daily
08:40 JL814  B737-800 Daily
09:35 MM22  A320-200 Till 9/19: Daily
11:05 Eff. 9/20: Daily
12:05 JL816  B767-300ER Daily
12:45 3K721 QF4224 A320-200 Daily
16:05 CX564 JL7054 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Mo We Su
16:15 Tu Th Fr Sa
17:25 CI158  A330-300 Daily
18:30 MM28  A320-200 Daily

 

TPE→NGO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 CI154  B737-800 Tu Th Sa Su
12:00 CX530 JL7034 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
15:45 JL822  B737-800 Daily
17:05 CI150  A330-300 Daily

 

TPE→KMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:45 BR158 NH5820 MD90-30 Till 4/8: Daily
4/10, 4/11
4/13~5/2: Daily
5/4, 5/6
Eff. 5/7: Daily
A321-200 4/9, 4/12
A330-200 5/3, 5/6

 

TPE→TOY
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:40 CI170  B737-800 Mo Fr

 

TPE→FSZ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:50 CI168  B737-800 Till 4/16: Tu Th Fr Su
Eff. 4/19: Tu Th Fr Su
15:15 4/18

 

TPE→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:50 TZ202 SQ7762 B777-200ER Till 4/22: Daily
4/24~5/7: Daily
5/9~5/20: Mo We Th Fr Sa Su
Eff. 5/22: Daily
08:10 GE606   A320-200
A321-100
Eff. 9/26: Daily
08:45 NH1084 BR2180
UA9684
B777-200ER 3/31
4/2~4/13: Daily
4/15~4/25: Daily
B767-300ER 4/1, 4/14
Eff. 4/26: Daily
08:50 BR2198 NH5808 A330-200 Daily
08:55 CI100  A330-300
A340-300
B747-400
Daily 
09:10 DL276  A330-200
A330-300
B747-400
B757-200
B767-300ER
B777-200ER
B777-200LR
Daily
09:55 BR1196   A321-200 6/9~7/28: Th Su
10:00 JL802 AA5851 B737-800 Daily
10:35 JW872   A320-200 7/3~9/26: Tu We Th
Eff. 10/8: Tu We Th
11:05 7/5~9/27: Mo Fr Sa Su
Eff. 10/5: Mo Fr Sa Su
12:50 CX450 JL7044 A330-300 Till 4/5: We Th Fr Su
Eff. 4/7: We Th Fr Sa Su
A340-300 Till 4/6: Mo Tu Sa
Eff 4/8: Mo Tu
12:50 JL804 MH9794 B737-800 Daily
14:40 CI18  B747-400 Daily
14:50 BR196 NH5806 A330-200 Till 5/31: Daily
A321-200 Eff. 6/1: Daily
16:35 CI106  A330-300 Daily

 

TPE→SDJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:05 BR118 NH5818 A330-200 Till 5/5: Th Su
A321-200 Eff. 5/9: Th Su

 

TPE→HKD
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:15 GE672  A320-200
A321-100
A330-300
Mo Su
09:50 BR138 NH5814 A330-200 Till 4/28: We Su
Eff. 5/1: Mo We Fr Su

 

TPE→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 GE670  A320-200
A321-100
A330-300
Tu Sa
08:40 CI130  A330-300
A340-300
Daily
10:10 BR116 NH5816 A330-200
B777-300ER
Daily

 

TPE→AKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:15 GE674  A320-200
A321-100
A330-300
Th
10:05 BR136 NH5822 A330-200 Eff. 5/2: Tu Th Sa

 

TPE→OBO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:05 GE678  A320-200
A321-100
A330-300
We

 

TPE→KUH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:45 GE676  A320-200
A321-100
A330-300
Fr

 
註1:JL7034、JL7044、JL7054、JL7058與CX共掛班號航段
  為HKG-NGO/NRT/KIX/FUK,TPE-NGO/NRT/KIX/FUK航段未共掛。
註2:CI118出發時間依日期而異。

更新日期(1):2013.03.30
更新日期(2):2013.05.09 修改NH1186機型、修正AE282飛行日期、新增GE686、新增BR130、修改BR2132機型
更新日期(3):2013.06.09 新增AE2282、新增BR1196
更新日期(4):2013.07.27 新增GE606、新增JW872
更新日期(5):2013.07.31 新增MM922、修改MM22出發時間

創作者介紹
創作者 Nishi-Akashi 的頭像
Nishi-Akashi

NISHI-AKASHIからの旅立ち

Nishi-Akashi 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
 • Hikouki
 • 總算又看到夏季班表了XD
  不過BR的HKD不是要換成A321-200了嗎?
 • 原本是說2013/2014的冬季班表要改成A321-200,
  但說不定到時候還是維持A330-200……
  (畢竟競爭對手是用A330-300嘛)

  Nishi-Akashi 於 2013/03/31 15:34 回覆