TSA→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 BR192 NH5826 A330-200 Daily
09:15 CI220 JL5042 A330-300 Daily
10:00 JL30 CI9220 B767-300ER Daily
13:45 NH1186 BR2176 B767-300ER Daily
15:15 JL32 CI9222 B767-300ER Daily
16:00 BR190 NH5824 A330-200 Daily
16:45 NH1188 BR2178 B767-300ER Daily
18:15 CI222 JL5044 B737-800 Mo Th
A330-300 Tu We Fr Sa Su

 

KHH→NGO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:00 CI152   B737-800 We Sa

 

KHH→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:50 JL812 AA5856 B767-300ER Daily
14:00 CI102   A330-300 Mo Th Su

 

TPE→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:35 CI120   A330-300 Mo
B737-800 Tu We Th Fr Sa Su
16:25 CI122   B737-800 We Fr Sa Su

 

TPE→KMI
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:20 CI114   B737-800 Su
14:00 Th

 

TPE→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:10 BR2106 NH5802 A330-200 Tu We Sa Su
17:35 CI110   A330-300 Daily
17:50 CX510 JL5118 A330-300
B777-200
B777-300
Daily

 

TPE→HIJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
16:55 CI112   B737-800 Mo We Th Fr Sa Su

 

TPE→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 BR1136   MD-90-30 Till 11/29: Mo Th
08:30 BR2132 NH5812 A330-200 Daily
08:35 CI156   B747-400 Daily
08:40 JL814   B737-800 Daily
12:30 JL816   B767-300ER Daily
12:40 3K521   A320-200 Daily
15:55 CX564   A330-300
B777-200
B777-300
Daily

 

TPE→NGO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:00 BR2128 NH5804 MD-90-30 Till 11/30: Tu Fr Su
Eff. 12/2: Th Su
12:00 CX530   A330-300 Daily
15:45 JL822   B737-800 Daily
17:15 CI150   A330-300 Daily

 

TPE→KMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:10 BR158 NH5820 MD-90-30 We Sa

 

TPE→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:50 BR2198 NH5808 A330-200 Daily
09:00 NH1084 BR2180
CO4472
UA9684
B767-300ER Till 10/31: Daily
A320-200 Eff. 11/1: Daily
09:25 CI100   A330-300
B747-400
Daily
09:25 DL276   A330-200
A330-300
B757-200
Daily
10:00 JL802 AA5851 B767-300ER Daily
10:35 UA838 CO6004
NH7083
B747-400 Daily
12:45 CX450   A330-300 Daily
13:20 JL804   B737-800 Daily
14:05 CI18   B747-400 Mo Tu We Fr Sa
15:00 BR2196 NH5806 A330-200 We Fr Su
16:50 CI106   B747-400 Daily

 

TPE→SDJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:00 BR118 NH5818 A330-200 Th Su

 

TPE→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:40 CI130   B737-800 Daily
09:30 BR116 NH5816 A330-200 Daily

創作者介紹
創作者 Nishi-Akashi 的頭像
Nishi-Akashi

NISHI-AKASHIからの旅立ち

Nishi-Akashi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()